സിദാൻ പടിയിറങ്ങി: പിഎസ്ജിയിലേക്കെന്ന് അഭ്യൂഹങ്ങൾ!

റയൽ മാഡ്രിഡ് കോച്ച് സിനദിൻ സിദാൻ ക്ലബ്ബ് വിടുന്നതായി റയൽ മാഡ്രിഡ്