ഞാനൊരു മണ്ടനല്ല: പാകിസ്ഥാൻ കോച്ച് ആകാത്തതിൻ്റെ കാരണം വ്യക്തമാക്കി വസീം അക്രം !

പാകിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റിലെ ഇതിഹാസ താരങ്ങളിൽ ഒരാളാണ് വസീം അക്രം.