യൂറോ കപ്പ് മത്സരങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് തുടക്കം ഇറ്റലി vs തുർക്കി മാച്ച് പ്രിവ്യു!

ഫുട്ബോൾ ആരാധകർ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന യൂറോ കപ്പ് 2020