ഏകദിന ലോകകപ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ടീമുകളുടെ എണ്ണം ഉയർത്താൻ ഐസിസി, ട്വൻ്റി ട്വന്റി ലോകകപ്പിലും മാറ്റം !

ഏകദിന ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പിൻ്റെയും ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി ലോകകപ്പിൻ്റെയും