ക്വാർട്ടറിൽ സ്പെയിനും സ്വിറ്റ്സർലന്റും നേർക്കുനേർ!

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); യൂറോ കപ്പിലെ ആദ്യത്തെ ക്വാട്ടർ മത്സരത്തിൽ മുൻ