2020-21 ലെ ലാലിഗയിലെ ടോപ് 5 സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ പെർഫോർമൻസ്!

ഗോൾസ് : ലയണൽ മെസ്സി (30) ജെറാർഡ് മൊറേനോ (23) കരീം ബെൻസെമ (23) ലൂയിസ് സുവാരസ് (21)