യൂറോ കപ്പിൽ ഇന്ന് സൂപ്പർ പോരാട്ടം പോർച്ചുഗൽ v/s ബെൽജിയം ടീം പ്രിവ്യു!

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); പ്രീ ക്വാട്ടറിലെ ആദ്യത്തെ വമ്പൻ പോരാട്ടമാണ് ഈ