ചെൽസിയിലേക്ക് മടങ്ങാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് ഓസ്കാർ !

ചെൽസിയുടെ സൂപ്പർ താരമായിരുന്ന ബ്രസീലിയൻ മിഡ്ഫീൽഡർ ഓസ്കാർ ചെൽസിയിലേക്ക്