ധോണിയെക്കുറിച്ച് രണ്ട് വാക്ക്: ആരാധകൻ്റെ ചോദ്യത്തിന് കോഹ്‌ലി നൽകിയ മറുപടി !

മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ മഹേന്ദ്രസിംഗ് ധോണിയെക്കുറിച്ച് രണ്ട് വാക്ക്