സ്കലോണിയെ മാനേജരായി നിയമിച്ചതിൽ ലയണൽ മെസ്സിയോട് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു: മുൻ അർജൻ്റീനൻ താരം!

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); അർജൻ്റീനൻ കോച്ച് ലയണൽ സ്കലോണിക്കെതിരെ രൂക്ഷ