പരാഗ്വേ ക്യാപ്റ്റന് വേണ്ടി ചെൽസി മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് വലിയ ഓഫർ!

പരാഗ്വേ ക്യാപ്റ്റനും പാൽമീറാസ് സെന്റർ ബാക്കുമായ ഗുസ്താവോ ഗോമസിനെ ടീമിൽ