മാർക്കസ് പറഞ്ഞ ആ ബയേൺ താരം ആരാണ്?

കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് ജർമൻ ക്ലബ്ബ് ആയ ബയേൺ മ്യൂണിക്കിലൂടെ