ടീം വിട്ട ആൻസെലോട്ടിക്ക് പകരം ജെറാർഡിനെ ടീമിലെത്തിക്കാൻ എവർട്ടൺ !

കഴിഞ്ഞ ദിവസം എവർട്ടണിൽ നിന്ന് റയൽ മാഡ്രിഡിൽ എത്തിയ ആൻസെലോട്ടിക്ക് പകരം