ഫൈനലിൽ ഇറ്റലിയുടെ എതിരാളികൾ ആരാണെന്ന് ഇന്ന് അറിയാം! ഇംഗ്ലണ്ട് v/s ഡെന്മാർക്ക് സാധ്യത ഇലവൻ!

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); യൂറോ കപ്പിൽ രണ്ടാമത്തെ സെമി ഫൈനലിൽ ഇംഗ്ലണ്ട്