ഫ്രാൻസ് ടീമിൽ ഡംബലെയ്ക്ക് പുറമെ മറ്റൊരു താരത്തിന് കൂടി പരിക്ക്!

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); ഫ്രാൻസ് മിഡ്ഫീൽഡറും അറ്റ്ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡ്