ലാലിഗയിലെ റയലിന്റെ അവസാന മത്സരത്തിന്റെ സ്ക്വാഡ് പുറത്ത്; സൂപ്പർ താരം ഇല്ല!

ഈ വർഷത്തെ റയൽ മാഡ്രിഡിന്റെ അവസാന മത്സരത്തിന്റെ സ്ക്വാഡ് പുറത്ത് വിട്ടു.