ചുവപ്പ് കണ്ടിട്ടും കാനറികൾക്ക് കുലുക്കമില്ല: ചിലിയെയും വീഴ്ത്തി ബ്രസീൽ സെമിയിൽ!

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); ഇന്ന് പുലർച്ചെ ബ്രസീലിലെ റിയാനോ ഡി ജനീറയിൽ വച്ച്