നിലവിൽ ഏത് ടീമിനെയും ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ടീം ഏതാണെന്ന് തുറന്നു പറഞ്ഞ് വെംഗർ!

യൂറോ കപ്പിൽ ലോക ചാമ്പ്യന്മാരെ പോലും വീഴ്ത്താൻ കഴിയുന്ന സ്ക്വാഡുമായാണ്