ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗിലേക്ക് മടങ്ങിവരവിനൊരുങ്ങി അനസ് എടത്തൊടിക !

മുൻ ഇന്ത്യൻ താരവും സെൻ്റർ ബാക്കുമായ അനസ് എടത്തൊടിക ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം