സ്പെയ്ൻ vs സ്വീഡൻ മാച്ച് പ്രിവ്യൂ! സാധ്യത ലൈനപ്പ്!

മുൻ ലോക ചാമ്പ്യന്മാരും യുറോ കപ്പ് ജേതാക്കളുമായ സ്പെയ്ൻ ഇന്ന് ആദ്യ