ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടി ഗോൾ സ്കോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഛേത്രി തന്നെ വേണം! അദ്ദേഹത്തിനു ശേഷം ആര് ?

ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റനും ടോപ് സ്കോററുമായ സുനിൽ ഛേത്രിയുടെ