അഗ്യൂറോ രണ്ടുവർഷ കരാറിൽ ബാഴ്സയിൽ: ക്ലബ്ബ് മുന്നോട്ട് വച്ചത് വമ്പൻ ഓഫർ !

മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി ഫോർവേഡ് സെർജിയോ അഗ്യൂറോ ഈ സമ്മർ ട്രാൻസ്ഫർ വിൻഡോയിൽ