യൂറോ 2020: ബെൽജിയം vs റഷ്യ ടീം പ്രിവ്യു!

യൂറോ കപ്പിലെ ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിൽ റഷ്യയിലെ സെന്റ് പീറ്റേഴ്‌സ്ബർഗിലെ