2021 / 22 ഇംഗ്ലീഷ് പ്രമീയർ ലീഗ് ഫിക്സ്ചർ പുറത്തു വിട്ടു!

ബാർസലോണ താരവും ഫ്രഞ്ച് വിംഗറുമായ ഒസ്മാൻ ഡംബലയുടെ കരാർ ചർച്ചകളിൽ ഒരു