തുടർച്ചയായ 15 വിജയങ്ങൾ: നൊവാക് ദ്യോക്കോവിച്ച് ഫെഡററുടെ റെക്കോഡിനൊപ്പം!

ഒരു ടൂർണമെന്റിൽ തോൽവി അറിയാതെ 15 മത്സരങ്ങൾ കളിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ