യൂറോ കപ്പിൽ ഇന്ന് സൂപ്പർ പോരാട്ടം! ക്രൊയേഷ്യ vs ഇംഗ്ലണ്ട് മാച്ച് പ്രിവ്യൂ!

ഇന്ന് യൂറോ കപ്പിലെ ആദ്യത്തെ മത്സരത്തിൽ ലോക കപ്പ് സെമി ഫൈനലിസ്റ്റുകൾ