മെസ്സിയെ ബാഴ്സലോണയിൽ തുടരാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നിർബന്ധിപ്പിക്കില്ല: അഗ്യൂറോ!

ക്യാമ്പ് നൗവിലേക്ക് വന്ന പുതിയ കളിക്കാരനാണ് അർജന്റീനൻ സ്ട്രൈക്കർ